Variabilní bsk

Variabilní blok studených kanálů

Jak to funguje?

Pro rozšíření možností využití BSK, především u méně kusových projektů, jsme BSK inovovali a vznikl Variabilní BSK, který nahradí několik samostatných BSK s pevně stanovenými roztečemi trysek. Díky této variabilitě je možné přenastavit rozteč trysek po daném rádiusu na zcela jiný rozměr vyhovující jiné formě, jinému projektu.

Použitím Variabilního BSK na vstřikolisových formách jsou zachovány vlastnosti klasického BSK s možností upravovat rozteč pro jiný typ formy, z čehož vyplývá snížení nákladů nejen z pohledu úspory materiálu, ale také pořizovací náklady za několik jednotlivých BSK s pevnou roztečí. Vyšší produktivita práce se zvláště projeví u méně kusových projektů, kde se na lise mění pouze forma, namísto celé sestavy forma + BSK.

Počet trysek je možné volit ve více variantách:

 • 2x tryska
 • 4x tryska

Výhody studených kanálů

 • Volitelná rozteč trysek, pomocí ozubeného pastorku/šablony
 • Možnost nástřiku do různých částí formy, každá tryska může mít jinou polohu
 • Možnost temperace vodou nebo olejem a to v jedné nebo několika zónách
 • Možnost vytápění a regulace topné desky v jedné nebo více zónách
 • Frézované jímky v topné desce, umožňující vysokou flexibilitu tvarů topných patron a topných spirál. Snadná demontáž patron v případě poškození
 • Nízká celková výška celého BSK
 • Možnost zaslepení jednotlivých trysek při čištění BSK
 • Možnost vyjmutí koncovky trysky i při náhodném poškození (zadření)
 • Odpružená koncovka trysky, zaručující dobrý přítlak k formě

Níže naleznete několik reálných fotografií Variabilního BSK.