Lisovna kovů

Vyrábíme jak na blokových tak i postupových nástrojích

Více jak 1000 druhů výrobků

Pro dosažení požadované kvality kovových výlisků využíváme excentrických lisů. Výrobu dílů jsme schopni komplexně zastřešit, od konstrukce nástrojů přes jejich výrobu v naší nástrojárně, až po samotné lisování a dodávky finálních dílců.

V lisovně vyrábíme více jak 1000 druhů výrobků různých typů tvarů a materiálů, včetně zajištění povrchových úprav a omílání.